Viničové sadenice

vyrábame pre vás už viac ako 27 rokov...

Tradícia výroby viničových sadeníc v Opatovskej Novej Vsi  sa začala písať okolo roku 1960 keď  KVÚVV Bratislava vybudoval vysunuté pracovisko v Opatovskej Novej Vsi. Úlohou vysunutých pracovísk bolo nové šľachtenie viniča, udržovacie šľachtenie  a dopestovať  viničové sadenice, množiteľské porasty podpníkového a ušľachtilého viniča ako aj overovanie vhodnosti výsadby  novo šľachtencov pre našu oblasť.   

Na túto výrobnú tradíciu  pestovania viničových sadeníc v Opatovskej Novej Vsi sme nadviazali v roku 1995 a sme tu pre Vás už viac ako 27 rokov.